Project Waskracht!

Het project Waskracht Helmond is inmiddels afgerond. Hieronder kunt u de eindevaluatie en verantwoording downloaden.

Download rapport

www.waskrachthelmond.nl