Website

Op deze website vindt u de hoofdlijnen van ons beleidsplan terug met een link naar het volledige beleidsplan. Onder “Bestuur” is de bestuurlijk informatie opgenomen met de samenstelling van het bestuur, ons bezoldigingsbeleid en het jaarverslag en de jaarrekening. Onder “Contactgegevens” zijn adres, bereikbaarheid, registratienummer bij de Kamer van Koophandel, het fiscale (RSIN) nummer en ons banknummer vermeld. Tenslotte zijn de links opgenomen naar de afzonderlijke websites van onze projecten.